Projectplanning leiding- & kabelwerken

Wij ontzorgen onze klanten van A tot Z in projectontwikkeling, engineering en planning in het voortraject voor de aanleg of uitbreiding van leiding- & kabelnetwerken.

Opdrachtfase

Opdrachtgevers zoals energiebedrijven, (transitie-) netbeheerders en telecombedrijven die concrete plannen hebben voor de aanleg of grootschalige uitbreiding van hun netwerk kunnen bij ons aankloppen om hen compleet te ontzorgen in het voortraject. Het enige wat wij nodig hebben is het begin- en eindpunt en de corridorbreedte.

Inventarisatie van de corridor

Onze engineers zijn niet bang voor vieze voeten. Fysiek doorlopen wij de corridor om daarbinnen het gunstigste traject vast te stellen. Ook inventariseren we hierbij de natuurlijke obstakels in het landschap, zoals sloten, kanalen, wegen en spoorwegen. Met kennis van gestuurde boringen, persingen en microtunnels weten we het complete traject in kaart te brengen.

3D BIM-ontwerp in GIS

Op grond van de inventarisatie ontwikkelen onze engineers een driedimensionaal BIM-ontwerp in GIS, compleet met alle crossings.

Een wezenlijk onderdeel van ons advieswerk is een integrale benadering op het gebied van werk-, gegevens- en brandbeveiliging in alle projectfasen.

Korfin-software

Met onze eigen ontwikkelde software Korfin importeren wij het BIM-ontwerp in onze mobiele Trimble Robotic Total Stations. Met deze stations maken onze engineers het ontwerp op locatie direct zichtbaar in het landschap. Dankzij deze één-op-één-techniek is direct te zien waar zich nog eventuele knelpunten bevinden. De engineers kunnen in het mobiele station direct aanpassingen aanbrengen, die realtime door het station worden vertaald naar een aanpassing in het BIM-model.